FYZIOTERAPIA

Je odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému  človeka. Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti. Súčasťou je aj prevencia na udržanie prinavrátených schopností alebo funkcií ľudského organizmu ako celku.

METÓDY A LIEČEBNÉ POSTUPY

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia DNS (koncept prof. Pavla Koláře)

Koncept DNS je založený na vývojovej kineziológii. V praxi to znamená, že využívame pozície a pohyby, ktoré môžeme vidieť u detí behom prvých 2 rokov života.

Pod názvom DNS môžeme taktiež chápať v dnešnej dobe už zastarané označenie – hlboký stabilizačný systém. Pri terapii dochádza k ideálnemu postaveniu a biomechanickému zaťaženiu v jednotlivých kĺboch (k tzv. centrácii). Svaly pracujú efektívnejšie a ekonomickejšie bez možnosti preťaženia alebo poškodenia.

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia je určená všetkým ľuďom s problémami pohybového aparátu, deťom od 5 rokov, aj vrcholovým športovcom.

Význam tohto konceptu vzrastá v oblasti diagnostiky a terapie pohybových porúch neurologických, ortopedických a pediatrických pacientov. Pre diagnostiku v rámci konceptu DNS nie je pri hodnotení svalovej sily postačujúca iba anatomická zložka, ale je dôležité akceptovať i jeho začlenenie do biomechanických reťazcov, pretože každý pohyb je výsledkom svalovej súhry, ktorá ako pohyb vykonáva, tak aj posturálne stabilizuje. Tieto funkcie prebiehajú mimovoľne a sú veľmi ťažko ovplyvniteľné vôľou. Cvičí sa v rôznych polohách (na chrbte, na bruchu, na boku, na štyroch i v stoji).

Metóda DNS sa najčastejšie využíva pri:

 • plochonoží,
 • idiopatickej skolióze, 
 • bolesti chrbta, 
 • zhoršenej koordinácii pohybov, 
 • úponových bolestiach v oblasti kĺbov – tenisový/golfový lakeť, bolesti v oblasti ramena/lopatiek, skokanské koleno,
 • iliotibiálny syndróm, 
 • bolesti v oblasti bedrových kĺbov a ďalšie.

SM systém

Cvičenie s pružnými gumami, ktoré vás zbaví alebo zmierni bolesti chrbta.

Skratka SM znamená stabilita a mobilita chrbtice. Je to komplexný systém ako sa starať o pohybový aparát, zlepšovať funkciu vnútorných orgánov a celkovo spevniť telo. Cvičí sa s elastickým lanom, ktoré umožňuje rozsiahly pohyb končatín proti malej, postupne rastúcej sile, ktorá aktivuje stabilizačné svalové špirály. Vďaka tomu môžeme svaly posilňovať a zároveň naťahovať (strečing) v dobe, keď prirodzene relaxujú. Cvičením proti miernemu odporu pružného lana sa docieli správna koordinácia svalov. Tento efekt nám zabezpečuje posilnenie a strečing všetkých dôležitých svalov tela v priebehu 10 minút. Účelom tohto cvičenia je vytvoriť prakticky zvládnuteľný a časovo nenáročný program pre každého, kto trpí bolesťami chrbtice alebo sa chce jej poruchám vyhnúť.

SM systém je výber cvikov, ktoré aktivujú svalové reťazce, ktorých hlavnou funkciou je sťahovať obvod tela a vytvoriť svalový korzet. Takto vzniká sila, ktorá napriamuje chrbticu a zvyšuje medzistavcové platničky. Sila napriamovania vzniká aktiváciou svalových reťazcov usporiadaných do špirál na povrchu tela. Túto významnú funkciu pre chrbticu majú špirálové svalové reťazce za konkrétnych podmienok. Metóda je zameraná na vyťahovanie (trakciu) chrbtice, vďaka ktorému sa zmenší tlak stavcov na platničky a dráždenie nervových zakončení. Zároveň natiahnete skrátené svaly, posilníte oslabené svaly, zlepšíte držanie tela a pohybový stereotyp chôdze.

Využitie

 • bolesti chrbtice, 
 • skolióza,
 • nesprávne držanie tela, 
 • zúžený chrbticový kanál, 
 • bolesti veľkých kĺbov, bolesti hlavy, závrat,
 •  hypermobilita, 
 • vysunutá platnička, znížená platnička, 
 • plochá noha, vybočený palec, 
 • pred a po operácii chrbtice a veľkých kĺbov, 
 • tehotné ženy, športovci s cieľom vyhnúť sa preťaženiu a degenerácii chrbtice a kĺbov,
 • ľudia so sedavým zamestnaním, žiaci a študenti v rámci liečby, prevencie i regenerácie.

Pilates

Metóda cvičenia Pilates je založená na dodržiavaní pohybových princípov. Tie slúžia na presné nadstavenie jednotlivých častí tela pred vykonaním každého cviku. Medzi pohybové princípy zaraďujeme: 

 • dýchanie,
 • pozícia panvy,
 • pozícia hrudníka,
 • postavenie lopatiek, 
 • postavenie hlavy.

Pre každý pohyb a vykonanie cvičení je dôležitá východisková poloha tela, ktorú chápeme ako správne držanie tela. Pohyb v jednej časti tela sa prenáša do celého držania tela. 

S Pilates metódou sa rýchlo a efektívne darí obnoviť svalovú silu a pohyblivosť po zlomeninách a úrazoch svalov. Tým, že táto metóda kladie dôraz na spevnenie svalov centra tela ako opory pre chrbticu, je chrbtica menej namáhaná. Je vhodným cvičebným režimom pre všetky vekové kategórie, ako aj pre športové odvetvia. Prináša priaznivé účinky pri osteoporóze, reumatizme, skolióze, po pôrode, atď. 

Pilates metóda využíva viac spôsobov precvičovania. Najpoužívanejšie a najprístupnejšie je cvičenie na podložke a využíva sa viacero cvičebných pomôcok – FIT lopta, theraband, valec, magický kruh. Pravidelné cvičenie vedie k zlepšeniu kondície, koordinácie, svalovému posilneniu a ohybnosti. Precvičované svaly sa zároveň posilňujú a naťahujú, pričom sa nezabúda na svaly, ktoré sa nedajú spevniť bežným posilňovaním a obnovia správne pohybové návyky tela.

Zdravotné účinky:

 • posilnenie a uvedomenie si stabilizačného systému chrbtice,
 • zlepšenie celkovej ohybnosti, koordinácie a koncentrácie,
 • udržanie a zväčšenie kĺbového rozsahu,
 • spevnenie a formovanie tela,
 • zníženie chronickej bolesti chrbtice,
 • odstránenie svalovej nerovnováhy,
 • posilnenie svalov panvového dna, liečba inkontinencií (únik moču).

Fyziotréning klienta so skoliózou

Skolióza je deformita chrbtice vo frontálnej rovine. Hlavným cieľom pohybovej terapie skoliózy je zabránenie progresie skoliotických zmien a podľa možností aj úprav chybných zakrivení chrbtice. Dôležitým predpokladom ovplyvnenia skoliózy je nahradenie zlých posturálnych a pohybových vzorcov správnymi.

Za pôvod skolióz u človeka sa považuje fakt, že sme dvojnožci. Vývojovo hlavne axiálny skelet nie je plne stabilizovaný, a preto pri poruche chrbtice je tendencia k vykriveniu. Pri nedostatočnej stabilizačnej funkcii svalov a väzov dochádza k zvýrazneniu vývojových slabých miest chrbtice, a rozvoju patologického zakrivenia.

Vo fyzioterapii skolióz je dôležité polohovanie s inštruktážou aj v domácom prostredí. Dôležité sú dýchacie cvičenia do skrátenej strany (konkávnej) s následným uvoľnením a strečingom. Využívame aj facilitáciu dotykom na miesto, ktoré chceme dychom uvoľniť. Dôležité je vytvoriť dobrý základ (stabilizáciu) na posilňovanie a samotné posilnenie oslabených svalových skupín na strane konvexnej.

U väčšiny skoliotikov je hyperlordóza driekovej chrbtice. Potrebné je ju uvoľniť s následnou aktiváciou brušnej steny. Takisto je často prítomné predsunuté držanie ramien a oslabené spodné fixátory lopatiek. Dôležité je facilitovať svaly horného trapézu, zdvíhača hlavy a prsné svalstvo. 

Na uvoľnenie a odstránenie bariér je potrebné nadviazať naťahovacími cvičeniami alebo dynamickým strečingom. Cieľom je transfer nového pohybu do nového vzoru. Stabilizácia nového rozsahu pohybu a polohy je potrebná pre správnu aktiváciu svalov. Posuny ťažiska a pohyby končatín zvyšujú nároky na stabilizáciu. Potrebné je stanoviť vhodné uvoľňovacie, kompenzačné a posilňovacie cvičenia, a dbať na korekciu držania tela, návykov, ergonómiu pracoviska, odporúčané športy a adekvátnu regeneráciu.

Fyzioterapia pre ženy

Zamerané pre ženy, ktoré majú počas tehotenstva problémy s pohybovým aparátom alebo sa len chcú udržiavať v dobrej fyzickej kondícii. Po pôrode je tiež veľmi dôležité zabezpečiť obnovu funkcie svalov panvového dna, posilniť brušné a chrbtové svaly, a obnoviť trupovú stabilizáciu.

Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna, v tehotenstve a po pôrode

Tehotenstvo kladie na ženský organizmus mimoriadne nároky. Dochádza k zmenám nielen na hormonálnej a orgánovej úrovni, ale i k zmenám v pohybovom systéme. Primeraný pohyb je základom správnej životosprávy a jeho zámerom je udržať budúce mamičky v čo najlepšej fyzickej a psychickej kondícii. U tehotných žien sa často objavujú bolesti chrbta, hlavy, chodidiel…

V priebehu tehotenstva dochádza k zmenám v neurovegetatívnom systéme:

Zvýšené potenie a srdcová frekvencia — dokážeme znižovať šetrnými mobilizáciami a ošetrením svalových dysbalancií.

Zväčšovanie objemu prsných žliaz – dochádza k preťažovaniu hrudnej chrbtice s následným vznikom funkčných blokád, znižuje sa dynamika hrudného koša.

Rozvoľnenie mäkkých tkanív, napr. na klenbe nohy (vznik funkčne plochej nohy) – facilitácia  drobných svalov chodidla a posilnenie nožnej klenby.

Spomaľuje sa črevná peristaltika –  riešením je aktivácia bránice, relaxácia svalov panvového dna a posilnenie hlbokých svalov chrbtice a brucha.

Pálenie záhy a reflux – zlepšiť funkciu bránice a ošetriť 4.-7. rebro.

Vzniku varixov –  zabránime pravidelnou cievnou gymnastikou a polohovaním dolných končatín. 

Cvičíme takmer všetko, na čo bola žena zvyknutá pred otehotnením.

Prvý trimester :

 • aktivujeme aj relaxujeme svaly panvového dna,
 • nacvičujeme bráničné dýchanie,
 • necvičíme do úplného vyčerpania,
 • posilňujeme prsné, panvové svaly a hlboký stabilizačný systém,
 • aktivujeme chodidlo prvkami senzomotorickej stimulácie,
 • zakázané sú skoky a nárazy. 

Druhý trimester :

 • opakujeme cviky prvého trimestru,
 • zamedzujeme vzniku kŕčových žíl polohovaním končatín a cievnou gymnastikou,
 • vynechávame cvičenie na bruchu,
 • zľahka posilňujeme hlboké svaly brucha,
 • rozvoľňujeme bedrá,
 • cvičíme i so zadržaným dychom.

Tretí trimester :

 • opakujeme cvičenie z druhého trimestra s nižšou intenzitou,
 • učíme sa dýchacie cvičenia,
 • naučíme sa cviky pre uvoľnenie panvového dna. 

Liečba popôrodnej diastázy

Jednou z najčastejších popôrodných komplikácií je rozostúpenie alebo diastáza brušných svalov. K jej vzniku najčastejšie dochádza z dôvodu rozvoľnenia mäkkých tkanív. Cieľom fyzioterapie je dosiahnuť správnu aktiváciu hlbokých svalov brucha a chrbta, šikmých brušných svalov a bránice. Pri cvičení sa nedoporučuje posilňovať brucho klasickými “sklapovačkami”, ale naopak efektívna je aktivácia m. transversus abdominis – teda hlboko uloženého brušného svalu.

Terapia suchou ihlou

Pri aplikácii suchej ihly do spúšťového bolestivého bodu vo svale dochádza k výraznému analgetickému účinku. Účinok sa prejaví, akonáhle sa ihla, ktorú klient pri aplikácii do svalu inak vôbec nevníma, dotkne bolestivého spúšťového bodu. Väčšinou klient ucíti prudkú bolesť, a tá odpovedá bolesti, ktorou trpí (vrátane prenesenej bolesti). Dokážeme nahmatať i svalový zášklb, po ktorom nasleduje uvoľnenie bolesti.

Samotná terapia prebieha tak, že fyzioterapeut nájde vo svalovom vlákne bolestivý spúšťový bod, do ktorého následne aplikuje ihlu a čaká na fenomén uvoľnenia. Niektoré spúšťové body sú tzv. funkčne reverzibilné, to zn., že sa upravujú, napr. mobilizáciou daného kĺbového segmentu alebo aktiváciou hlbokého stabilizačného systému. Sú však i chronické bolestivé body, ktoré nereagujú na bežné reflexné podnety. Vtedy môžeme aplikovať suchú ihlu. 

Aplikuje sa pri:

 •  akútnych i chronických bolestiach chrbta,
 •  bolestiach hlavy, 
 •  bolesti ramien, bedier, kolien, 
 •  pri bolestiach panvy a SI skĺbenia, 
 •  pri úponových bolestiach. 

Kineziotaping

Pre zlepšenie a zvýšenie účinku fyzioterapie a predĺženie účinku masáže využívam kineziotaping. Vďaka vhodným korekciám sa odľahčí vhodným  tejpom svalová záťaž. Ligamentózny tejp stabilizuje jednotlivé väzy, svalovým tejpom sa zvýši prietok krvi i lymfy. Lymfatickou technikou sa zamedzí tvorba lymfedému. Pomocou tejpu je vhodné prevádzať i korekciu jaziev. Technikou mechanickej korekcie sa zlepší postavenie svalov, kĺbov a kostí po úraze. Aplikuje sa po preťažení alebo po športovom výkone, ako súčasť veľmi účinnej regenerácie.

Kineziotejp je lepiaca páska vyrobená na báze bavlny s elastickými vlastnosťami podobnými ako má ľudská koža. Dobre a šetrne priľne na koži. Vďaka elasticite umožňuje ošetreným svalom aktívne pracovať (nelimituje pohyb ako napr. pevná ortéza) a chráni ich v celom ich priebehu. 

Kineziologický tejp sa lepí na telo vo väčšine prípadov pri maximálnom možnom natiahnutí svalu práve preto, aby po svalovej relaxácii došlo k tzv. rebound efektu – „zvrašteniu“ pásky na koži. Jednoducho povedané, nalepená páska „vyťahuje“ a odľahčuje okolité vrstvy postihnutej oblasti. Bezprostredne po aplikácii tejpu môže dôjsť k dočasnému zhoršeniu stavu, pretože telo reaguje na zmeny, ktoré pri nalepení tejpu prebiehajú. Kineziotejp nechávame na tele podľa techniky 1-5 dní, 24 hodín denne. Pre opakovanie rovnakej techniky na rovnakom mieste je vhodné medzi aplikáciami nechať odstup aspoň 1-2 dni pre správnu regeneráciu.

Rebox

Prístroj Rebox generuje špecifické elektrické jednosmerné pulzy o frekvencii 2-4 kHz. Tieto pulzy sú v liečebnej oblasti aplikované transkutánne, to zn. cez kožu, dotykom hrotovej liečebnej elektródy, zatiaľ čo pacient drží v ruke druhú valcovú elektródu, čím dochádza k uzavretiu elektrického obvodu.

Vďaka elektrochemickým zmenám v tkanivovom mikroprostredí dochádza počas niekoľkých sekúnd v liečenej oblasti ku korekcii lokálnej acidózy, zvýšeniu mikrocirkulácie krvi a lymfy.

Hlavné účinky Reboxu sú:

 • analgetický efekt – ústup bolesti,
 • myorelaxácia – uvoľnenie svalového napätia,
 • antiedematózny efekt – zmiernenie opuchu.

 Pacient môže pociťovať miernu bolesť pri kontakte hrotu liečebnej elektródy s kožou. Relatívne častou reakciou na aplikáciu Reboxu je dočasné drobné sčervenanie kože v mieste aplikácie, ktoré môže trvať aj niekoľko hodín.

Rebox je efektívny v týchto prípadoch:

• Liečba akútnej a chronickej bolesti

 • bolesti chrbtice (vertebrogénny algický syndróm)
 • poúrazové a pooperačné bolesti
 • akútne svalové preťaženie
 • lézie šliach a väzov (entezopatie)
 • bolesti kĺbov
 • dna

• Rehabilitácia pohybového aparátu

 • svalový hyprtonus a spazmy
 • poúrazové a zápalové opuchy

• Urýchlenie hojivých procesov

 • poúrazové stavy
 • pooperačné rany

Aplikáciu Reboxu je potrebné opakovať podľa doby trvania zdravotného problému.

 Odporúča sa: 

 • akútny stav (0-48 hodín) – aplikovať 4-5 dní za sebou,
 • subakútny stav (48h – 6 týždňov) – aplikovať 2-3x týždenne,
 • chronický stav (> 6 týždňov) – aplikovať 1-2x týždenne.

MASÁŽE

Masáže sú vhodné pri pocitoch napätia. Slúžia na rýchlejšiu regeneráciu po fyzicky náročných činnostiach, ako aj v rámci prevencie a na relaxáciu.

Klasická masáž

Klasická masáž pôsobí preventívne, ale aj liečebne. Pomáha k uvoľneniu predovšetkým stuhnutých svalov a kĺbov. Počas masáže dochádza k uvoľneniu masírovaného svalstva a odstráneniu jeho stuhnutosti, a prípadnej bolesti. 

Podporuje: 

 • vyprázdňovanie povrchových žíl, lymfatických ciev, 
 • sekréciu potných žliaz, 
 • normalizáciu kožného napätia, 
 • zlepšuje prekrvenie masírovanej oblasti, 
 • vstrebávanie opuchov či výronov, 
 • relaxuje či tonizuje svaly, 
 • zlepšuje výživu tkaniva a zmierňuje bolesť. 

Indikáciami k masáži okrem bolesti a stuhnutosti svalov môžu byť aj bolesti hlavy, migrény, únava a stres.

Mäkké/myofasciálne techniky

Mäkké techniky sú špeciálnou fyzioterapeutickou metódou, ako manuálne ošetriť poruchy mäkkých štruktúr a umožniť im plne vykonávať svoju funkciu v rámci jednotlivých pohybových vzorov aj  komplexných pohybových činností. Tieto techniky využívame prevažne ako prípravu pre ďalšie postupy vedúce k obnoveniu optimálnej funkcie pohybového aparátu. Ide o rôzne formy rolovania, naťahovania a mobilizovania kože, podkožia, fascií a mäkkých tkanív, a to bez použitia masážnych olejov a emulzií. Súčasne to má aj reflexné účinky pre vzdialené zóny tela, odpovedajúce danej časti kože. 

Bankovanie

Bankovanie je staroveká čínska metóda používaná pri liečbe pohybového aparátu, ale i pri liečení a prevenciách rôznych ochorení. Táto metóda je vhodná na ošetrenie bolestivých partií.

Vákuové banky v praxi: súbor techník bankovania v pohybe, kde pomocou vákuových baniek regulujeme tlak. Oproti skleneným bankám máme viac možností a využitie variantu manipulatívnej práce pri aktívnej spolupráci s pacientom. Ide hlavne o zlepšenie periférneho obehu krvi, lymfy a medzibunkovej tekutiny. Pri pôsobení bankovej terapie dochádza k oddeleniu extraktu tukových potných žliaz. Ten okrem solí obsahuje i acetón, močovinu a žlčové kyseliny, ktoré sú v určitých koncentráciách pre organizmus toxické. V mieste aplikácie sa pokožka prekrví a začervená. Malý výron krvi a lymfy zvýši cirkuláciu a prívod kyslíku do okolia. Po terapii zostávajú v mieste aplikácie jemné modrinky, ktoré obvykle vymiznú po 3-7 dňoch. Hematómy nie sú výsledkom neodborného prevedenia bankovania, ale sú prirodzeným výsledkom zdravotného stavu klienta.

Touto metódou sa dosahuje maximálne prekrvenie postihnutého miesta s následným odstránením toxických a únavových látok. 

Používa sa:

 • pri chronických stuhnutiach svalstva, 
 • akútnych „seknutiach“ šije, pod lopatkami či v oblasti krížov, 
 • pri odstraňovaní únavového syndrómu a pocitu vyčerpanosti, 
 • pri reumatických stavoch, 
 • pri zápaloch, 
 • pri bolestiach, 
 • napätí svalov a ako podporná liečba celého radu chorôb. 

Harmonizuje energie v orgánoch a zvyšuje imunitu organizmu. Hlavným cieľom liečenia bankami je posilniť samoliečiace sily organizmu a zvyšovať jeho výkonnosť.

Lymfodrenážna masáž, Anticelulitídna masáž, Kozmetická lymfodrenáž tváre

Lymfodrenáž je špeciálna liečebná metóda, ktorá podporuje vyplavovanie odpadových látok z tela. Jedná sa o prostriedok detoxikácie organizmu, vďaka ktorému vieme z tela dostať nahromadené toxické látky, ktoré sú pre telo škodlivé. Ďalším dôležitým aspektom lymfodrenáže je urýchlenie toku lymfy a podpora látkovej výmeny organizmu. Lymfodrenážna masáž významným spôsobom podporuje imunitný systém a napomáha k zlepšeniu metabolizmu a zvýšeniu fyzickej kondície.

Prevádza sa malým tlakom, pomalým tempom a jemnou hmatovou technikou, ktorá je veľmi príjemná. Ide o úplne odlišnú techniku oproti klasickej masáži, ktorá je zameraná na ovplyvnenie hlbšie uložených štruktúr (svalov, šliach a fascií) a pôsobí sa pri nej väčšou silou, zvyšuje sa prekrvenie. Pri lymfodrenáži sa terapeut snaží ovplyvniť kožu a podkožie. Dobre fungujúci lymfatický systém, teda dobrá cirkulácia lymfy, je dôležitá pre správne fungovanie organizmu.

Indikácie

 • poúrazové a pooperačné opuchy, reumatické ochorenia, sklerodermia,
 • lymfedém, lymfatický edém po odstránení lymfatických uzlín/po ožarovaní, rôzne edémy,
 • lipedém – celulitída,
 • prevencia trombóz u vozičkárov,
 • pocit ťažkých nôh, atď.

Kontraindikácie

 • neliečené malígne ochorenie,
 • akútne bakteriálne alebo vírusové ochorenie (užívanie antibiotík),
 • opuchy spôsobené ochorením obličiek a pečene,
 • pri srdcovom zlyhaní,
 • akútne žilové ochorenie, 
 • neošetrené kožné ochorenie,
 • nejasné brušné obtiaže.

Relatívne kontraindikácie

 • dekompenzované srdcové ochorenie, srdcové arytmie, ICHS,
 • astma bronchiale, chronická bronchitída,
 • dysfunkcia štítnej žľazy.